SERVICE

Grafisch ontwerp, Creatieve Strategie, Content en tekst creatie

 

DESIGN

Visuele identiteit & corporate design (branding)

Webdesign & interactie, (o.a. presentatie, pdf en interface)
Boeken & magazines (print en online)

Infographics & data visualisaties

Animatie, illustratie & script

Boeken

Stichting Ruimte voor de Buurt / Gemeente Utrecht

Utrechtse Buurthuizen
in zelfbeheer

Visuele identiteit / Corporate design

De Nederlandse Reddingsbrigade

Visuele identiteit / Webdesign / Bewegwijzering

Provincie Utrecht (Embedded Art)

Kunst op Vliegbasis Soesterberg

Illustratie / Animatie / Script

Nutricia Danone Research

Beehavioral Movie

Boeken

Taskforce Innovatie Utrecht

Dagboekfragmenten

Visuele identiteit

Een verzameling logo's

en beeldmerken 2000-2018

Magazine (print)

Provincie Utrecht

Provincie Utrecht Magazine

Corporate design (interactief)

Translink Systems

Jaaroverzicht 2016

Illustratie / Animatie / Script

Sportvisserij Nederland

Wat wil de Sportvisserij?

Corporate design (print)

Stichting Bodemsanering NS

20 jaar SBNS 1996-2017

Design

Wie

Wat

Magazine (print)

St. Antonius Ziekenhuis

Antonius Magazine

Design

Wie

Wat

Design

Wie

Wat

Aangenaam Ontwerp

visuele communicatie

2000 - 2018 ©

 

Burg. van Heemstrakwartier 86

3731 TL  De Bilt

+ 31 (0)6 5022 8264

 

Home

Werk

Wat en voor wie

Contact

Shop