www.embeddedart.nl

a

a

Wat is EMBEDDED ART?

Onder de titel EMBEDDED ART werden in de zomer van 2015 op Park Vliegbasis Soesterberg verschillende shelters, munitiebunkers, een commandobunker en de verkeerstoren gedurende drie weekenden opengesteld. Hierin werden nieuwe en bestaande kunstwerken getoond. EMBEDDED ART was een kunstroute van circa 10 kilometer door een uniek militair landschap, voornamelijk met sporen uit de Koude Oorlog, omringd door wilde en kwetsbare natuur.

In korte tijd is de gehele campagne en identiteit van EMBEDDED ART opgezet. Van logo’s tot bewegwijzering tot website, tot social media componenten en alles wat daartussenin zit.

Een nadrukkelijke wens van de opdrachtgever was dat de communicatie van dit alles kort en krachtig moest zijn. EMBEDDED ART is bedoeld voor een breed publiek omdat de kunst verbonden is met erfgoed, natuur en landschap, techniek en innovatie.

Om de sfeer op te snuiven zijn er foto’s gemaakt van het terrein en de militaire objecten. Aan de hand daarvan is o.a. een kleuren pallet ontstaan. Talloze objecten en sporen van militaire aanwezigheid hebben tot de vorm van de campagne geleid. Op www.embeddedart.nl is veel te zien en te lezen over deze zeer goed bezochte kunstroute.