Animatie / Illustratie / Script

Beleidsplan 'Naar buiten'

 

Een animatie in opdracht van Sportvisserij Nederland.

 

Om de wensen en voorkeuren van aangesloten sportvissers beter in kaart te brengen, heeft Sportvisserij Nederland een groot onderzoek laten uitvoeren door het Mulier Instituut. Aan het landelijke onderzoek hebben bijna 13.000 sportvissers meegedaan. Zij konden via een uitgebreide enquête hun wensen en behoeften kenbaar maken. Om de belangrijkste resultaten op een duidelijke en overzichtelijke manier te communiceren, is een onderhoudende animatie gemaakt. In nog geen drie minuten zie je precies wat het onderzoek allemaal voor interessante uitkomsten heeft opgeleverd.

 

De gehele animatie, van beeldtaal en verhaallijn tot storyboard, is door www.snaphet.nu ontwikkeld. En nadat het geheel in schetsvorm en het script door de opdrachtgever werden goedgekeurd is de tekst ingesproken door een professionele voiceover en kon de animatie op het ritme van de gesproken zinnen worden getimed.

De resultaten van het onderzoek gebruikt Sportvisserij Nederland om haar beleid en werkzaamheden te toetsen aan de doelstellingen zoals die staan omschreven in het beleidsplan ‘Naar buiten!’ voor de periode 2016-2020. Waar nodig zullen zaken vervolgens worden afgestemd op de actuele wensen van de sportvisser.

 

Een project van Snaphet.nu - in samenwerking met Emiel Geerdink.

Gerelateerde projecten

Home

Werk

Wat en voor wie

Contact

Aangenaam Ontwerp

visuele communicatie

 

2000 - 2023 ©

 

Burg. van Heemstrakwartier 86

3731 TL  De Bilt

06 5022 8264